ÎNAPOI

Regulament campanie „Completezi și câștigi!”

 • Oraș: Timișoara
 • Publicat: November 12, 2017

REGULAMENTUL TOMBOLEI – COMPLETEZI ȘI CÂȘTIGI

09 noiembrie – 19 noiembrie 2017
 1. Organizatorul Campaniei
Organizatorul campaniei “COMPLETEZI ȘI CÂȘTIGI” este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înființată conform legilor române, cu sediul social în Iași, str. Palas, nr. 7A, clădirea A1, et. 2, biroul A.b-28, Judetul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/488/2017, cod de înregistrare RO37160477, având contul bancar RO97 RNCB 0175 1539 2652 0001, deschis la Banca Comercială Română S.A., Sucursala Iași, reprezentată de dl.Emilian Gabriel Grosu, în calitate de Administrator.
 1. Perioada de desfăşurare a campaniei
Campania se va desfăşura începând cu data de 09 noiembrie pana in data de 19 noiembrie 2017 și este destinată tuturor angajaților office din clădirea United Bussines Center 2, participarea la tombolă făcându-se pe baza adreselor de e-mail completate în chestionarul (IEQc2 1_UBC2TM_Occupant Comfort Survey - RO - with checkboxes nov 2017 ) trimis de echipa Attrius Developments S.R.L. .
 1. Dreptul de participare
La campania promoţională “COMPLETEZI ȘI CÂȘTIGI” participă numai persoanele fizice, angajați office din cadrul UBC2, cu vârsta minimă de 18 ani. Participarea la această campanie promoţională implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.
 1. Mecanismul campaniei promoţionale “COMPLETEZI ȘI CÂȘTIGI”
Pentru a participa la tombola “COMPLETEZI ȘI CÂȘTIGI” trebuie să completați chestionarul (IEQc2 1_UBC2TM_Occupant Comfort Survey - RO - with checkboxes nov 2017 ) primit din partea Attrius Developments S.R.L. . Fiecărei adrese de e-mail din chestionarele completate, îi va fi alocat un număr (1, 2, 3.....). Prin site-ul www.random.org vor fi extrași 3 câștigători, în această ordine: voucher 250 lei la magazinul C&A (TVA inclus), voucher 500 lei la magazinul BATA (TVA inclus), și un voucher 1000 lei la magazinul KitchenShop (TVA inclus). Extragerea va avea loc în data de 24 noiembrie 2017, ora 11:00, în lobby UBC2. Au dreptul să participe la tombolă doar angajații office din clădirea UBC2 care completează chestionarul, în perioada 09 - 19 noiembrie.
 1. Premiile tombolei “COMPLETEZI ȘI CÂȘTIGI”
PREMII
 • PRIN TRAGERE LA SORȚI
În data de 24 noiembrie 2017 (un) angajat office care a completat chestionarul (IEQc2 1_UBC2TM_Occupant Comfort Survey - RO - with checkboxes nov 2017 ) în perioada campaniei “COMPLETEZI ȘI CÂȘTIGI”  poate câștiga:
 • 1 voucher în valoare de 250 lei (TVA inclus), la magazinul C&A;
 • 1 voucher în valoare de 500 lei (TVA inclus), la magazinul Bata;
 • 1 voucher în valoare de 1000 lei (TVA inclus), la magazinul KitchenShop.
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acordă contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiu sau nerevedincarea premiului în termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la extragere, câştigătorul va pierde dreptul de atribuire a premiului, procedându-se la o nouă tragere la sorţi pentru desemnarea altui câştigător, în termen de 1 zi calendaristică de la data la care câştigătorul anterior a renunţat sau nu şi-a revendicat premiul. Noua extragere va avea loc în prezenţa comisiei de validare. Numărul de extrageri suplimentare în situaţia prezentată mai sus este limitat la 1 extragere. Astfel, în cazul înregistrării a 2 câştigători extraşi care au cedat dreptul de atribuire a premiului sau nu s-au prezentat să îl ridice în termenul prevăzut în prezentul regulament, respectivul premiu va rămâne în proprietatea societăţii organizatoare. Câştigătorul va fi anunţat telefonic sau, dacă nu poate fi contactat telefonic, va fi anunţat prin expedierea unei scrisori recomandate prin intermediul unui serviciu de curierat rapid. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă pentru a-şi revendica premiul în termen maxim de 10 (zece) zile calendaristice de la extragere vom înţelege că renunţă la premiu, procedându-se la o nouă tragere la sorţi pentru desemnarea altui câştigător. Revendicarea premiului va fi consemnată prin încheierea unui proces verbal între câştigător şi Organizator. Ridicarea premiilor se va face doar pe baza actului de identitate. Numele câştigătorilor premiilor acordate prin tragere la sorţi vor fi afişate pe site-ul www.openville.ro . Valoarea comercială totală a premiilor acordate în cadrul campaniei “COMPLETEZI ȘI CÂȘTIGI” este de 1750 lei TVA INCLUS. Valoarea unitară a premiilor oferite prin tragere la sorți se regăseşte în tabelul de mai jos: Valoarea unitară a premiilor se regăseşte în tabelul de mai jos:
PREMIU Furnizor

Cantitate/buc.

VALOARE totală lei TVA inclus

1 voucher 250 lei C&A

1

250

1 voucher 500 lei BATA

1

500

1 voucher 1000 lei KITCHENSHOP

1

1000

Dacă valoarea serviciilor achiziționate pe baza voucherelor este mai mică decât suma înscrisă pe voucher, diferența nu va fi restituită cumpărătorului. Dacă valoarea serviciilor/produselor achiziționate pe baza voucherelor este mai mare decât suma înscrisă pe voucher, diferența va fi achitată de cumpărător.
 1. Condiţii de validare la extragerile campaniei promoţionale “COMPLETEZI ȘI CÂȘTIGI”
Extragerile pentru premiile oferite prin tragere la sorți, vor fi efectuate pe site-ul www.random.org de către un reprezentant Attrius Developments S.R.L., în 24 noiembrie 2017, ora 11:00, în lobby United Bussines Center 2..
 1. Data tragerii la sorţi pentru campania “COMPLETEZI ȘI CÂȘTIGI”
Extragerile premiilor constând în: voucher 250 lei la magazinul C&A (TVA inclus), voucher 500 lei la magazinul BATA (TVA inclus), și un voucher 1000 lei la magazinul KitchenShop (TVA inclus) au loc în data de 24 noiembrie 2017 la ora 11:00.
 1. Impozite
Impozitul pentru premiile obţinute de către câştigătorii prezentului concurs se calculează potrivit Codului Fiscal. Impozitul pentru premiile acordate se va suporta de către societatea organizatoare.
 1. Prelucrarea datelor personale
Prin participarea la această campanie, participanţii îşi pot exprima acordul ca datele lor de identificare (Nume, Prenume, Telefon, E-mail) să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activităţi publicitare (TV, audio, presă, materiale promoţionale, outdoor) sau în alte campanii promoţionale organizate de Attrius Developments SRL. De asemenea, îşi dau acordul să participe la realizarea şi difuzarea materialelor de promovare a prezentei campanii, precum şi să primească obiecte promoţionale sau informaţii prin poştă, telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare. Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către Attrius Developments S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate sunt: numele si prenumele, adresa de e-mail, doar din partea celor care doresc sa participe la tombolă. Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii; scopuri promoţionale, de informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare) cu privire la promoţiile Attrius Developments S.R.L. sau alte acţiuni de marketing desfăşurate în viitor de către Attrius Developments S.R.L. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa de e-mail marketing.tm@iuliusmall.com sau pe adresa Iulius Mall Timişoara, Str. A. Demetriade, nr. 1, Timişoara, în atenţia Departamentului Marketing. La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie de solicitare:
 1. să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
 2. să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr. 677/201 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date;
 3. să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
10. Regulamentul Oficial Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit, oricărui solicitant. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la Centrul Informaţional din United Bussines Center 2, Str. A. Demetriade, nr. 1, în perioada campaniei, în zilele de luni până duminică(intre orele: 08.00 – 24.00).
 1. Soluţionarea litigiilor
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.
 1. Încetarea campaniei
Campania “COMPLETEZI ȘI CÂȘTIGI” poate înceta înainte de data de 24 noiembrie 2017 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.    
 • Aici puteți descărca Chestionarul de Confort:
IEQc2 1_UBC2TM_Occupant Comfort Survey - RO - with checkboxes nov 2017   

CÂȘTIGĂTORII TOMBOLEI – ''COMPLETEZI ȘI CÂȘTIGI''

1. Dragoș Feneșan (vouchere Kitchen Shop, în valoare de 1000 lei)

2. Claudiu Opra (vouchere Bata, în valoare de 500 lei)

3. Nicoleta Croitoru (vouchere C&A, în valoare de 250 lei)