Informare Generala Privind Protectia Datelor cu Caracter Personal

1. Cine suntem noi?

 • Grupul Iulius are o experiență de peste 20 de ani în dezvoltarea şi operarea proiectelor de tip mixed-use din România, revoluționând piaţa autohtonă de real estate.
 • Prin prezenta, dorim să vă transmitem că protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare constantă pentru noi și să vă informăm cu privire la câteva aspecte importante în acest sens.

2.Categoriile de date pe care le prelucram, scopurile si temeiurile prelucrarii

(a) ÎNCHEIEREA ȘI/SAU EXECUTAREA CONTRACTELOR CU PARTENERII DE AFACERI POTENȚIALI ȘI/SAU EXISTENȚI AI GRUPULUI IULIUS:

 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea încheierii și/sau executării contractului, a comunicării cu dumneavoastră pe durata negocierii și a derulării contractului, precum și pentru menținerea relației contractuale cu dumneavoastră.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: încheierea și/sau executarea contractului cu dumneavoastră; consimțământul dumneavoastră.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu și/sau de reședință și/sau de corespondență, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, semnătura; după caz, aceste date pot fi prelucrate în privința colaboratorilor dumneavoastră, a reprezentanților dumneavoastră și/sau ai colaboratorilor dumneavoastră, a persoanelor de contact ale dumneavoastră și/sau ale colaboratorilor dumneavoastră și/sau a angajaților dumneavoastră și/sau ai colaboratorilor dumneavoastră.

(b) ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CAMPANIILOR (CU SAU FĂRĂ PREMII):

 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea derulării de campanii publicitare (cu sau fără) premii, pentru menținerea unei relații active în comunitate, cu clienții noștri, cu vizitatorii și/sau cu utilizatorii centrelor de tip mixed-use aflate în portofoliul Grupului Iulius.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a promova centrele de tip mixt pe care le gestionăm și diversele acțiuni pe care le întreprindem în comunitate; comunicarea cu dumneavoastră pe durata desfășurării campaniei; înscrierea participanților în cadrul organizării și/sau desfășurării campaniilor; identificarea, validarea și anunțarea câștigătorilor (în cazul campaniilor cu premii); îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin în conformitate cu prevederile legislației fiscale în vigoare (în cazul campaniilor cu premii); consimțământul dumneavoastră.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, sexul, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu și/sau de reședință și/sau de corespondență, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, semnătura, imagini foto și/sau video, după caz.

(c) DESFĂȘURAREA UNOR PROGRAME DE FIDELIZARE:

 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea derulării unor programe de fidelizare, pentru menținerea unei relații active cu clienții noștri, cu vizitatorii și/sau cu utilizatorii centrelor de tip mixed-use aflate în portofoliul Grupului Iulius.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a promova centrele de tip mixt pe care le gestionăm, precum și diversele servicii ale operatorilor ce își desfășoară activitatea în cadrul acestor centre; înscrierea dumneavoastră în cadrul programelor de fidelizare; consimțământul dumneavoastră.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, sexul, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu și/sau de reședință, ocupația, după caz.

(d) DESFĂȘURAREA DIVERSELOR EVENIMENTE ORGANIZATE DE CĂTRE GRUPUL IULIUS:

 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea desfășurării și a promovării de evenimente culturale, muzicale, de divertisment ș.a., pentru menținerea unei relații active în comunitate, cu clienții noștri, cu vizitatorii și/sau cu utilizatorii centrelor de tip mixed-use aflate în portofoliul Grupului Iulius.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a promova centrele de tip mixt pe care le gestionăm și diversele acțiuni pe care le întreprindem în comunitate; consimțământul dumneavoastră.
 • În aceste situații, surpindem imagini foto/video cu persoanele aflate în public la evenimentele organizate de către noi și există posibilitatea ca aceste imagini să fie publicate pe website-urile noastre și/sau pe paginile aferente rețelelelor de socializare și/sau în presă. În cazul în care nu doriți să fiți surpins în cadrul acestor imagini, vă rugăm să vă exercitați acest drept adresându-vă din timp persoanelor care efectuează înregistrările și/sau transmițându-ne o cerere pentru a distruge imaginea în care ați fost surpins ori pentru a limita prelucrarea viitoare a acesteia.

(e) TRANSMITEREA DE BULETINE INFORMATIVE:

 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea promovării centrelor de tip mixt pe care le gestionăm, a campaniilor și a evenimentelor pe care le organizăm și/sau a acțiunilor pe care le întreprindem în comunitate, precum și pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră pe viitor.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: consimțământul dumneavoastră; interesul nostru de a promova centrele de tip mixt pe care le gestionăm, campaniile și evenimentele pe care le organizăm și/sau diversele acțiuni pe care le întreprindem în comunitate; interesul nostru de a evalua și îmbunătăți experiența dumneavoastră.
 • În aceaste situații, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt adresele de e-mail.

(f) DERULAREA PROCESELOR DE RECRUTARE A POTENȚIALILOR ANGAJAȚI ȘI/SAU PRACTICANȚI ÎN CADRUL GRUPULUI IULIUS:

 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea analizării profilului și a gradului dumneavoastră de pregătire, a comunicării cu dumneavoastră pe durata desfășurării procesului de recrutare, precum și în vederea încheierii și/sau executării contractului individual de muncă și/sau a stagiului de practică, după caz.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a determina cât de bine vă încadrați în cadrul unei companii din Grupul Iulius; încheierea și/sau executarea contractului individual de muncă cu dumneavoastră și/sau a stagiului de practică, după caz; consimțământul dumneavoastră.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, studiile efectuate, experiența profesională, alte date prevăzute în C.V.-ul dumneavoastră precum și orice alte informații relevante pe care vi le putem solicita în acest sens.

(g) SECURITATEA PERSOANELOR ȘI A BUNURILOR:

 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a bunurilor din cadrul centrelor de tip mixt pe care le gestionăm.
 • Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de interesul nostru legitim de a asigura securitatea persoanelor și a bunurilor aflate în incintele noastre.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: înregistrările video realizate prin intermediul camerelor de supraveghere, datele colectate prin intermediul recepțiilor noastre, respectiv – datele înscrise într-un act de identitate valabil al vizitatorului, scopul vizitei și alte informații relevante pe care vi le putem solicita în acest sens.

(h) ACCESAREA WEBSITE-URILOR NOASTRE ȘI/SAU A PAGINILOR AFERENTE REȚELELOR DE SOCIALIZARE:

 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îmbunătățirii experienței utilizatorilor, cât și pentru soluționarea solicitărilor dumneavoastră.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a îmbunătăți conținutul website-urilor noastre și a paginilor aferente rețelelor de socializare; interesul nostru de a cunoaște opinia și preferințele dumneavoastră, precum și de a îmbunătăți experiența utilizatorilor atunci când accesează website-urile noastre și paginile aferente rețelelor de socializare; soluționarea solicitărilor dumneavoastră de ofertă (transmise prin intermediul website-urilor noastre); soluționarea solicitărilor dumneavoastră de a fi recrutat în cadrul Grupului Iulius și/sau în cadrul altor operatori ce își desfășoară activitatea în centrele gestionate de către Grupul Iulius (transmise prin intermediul website-urilor noastre); soluționarea sesizărilor și a reclamațiilor dumneavoastră (transmise prin intermediul website-urilor și/sau al paginilor aferente rețelelor de socializare); consimțământul dumneavoastră.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: identificatori cookies, numele de utilizator și fotografia de profil, fotografiile publicate prin intermediul website-urilor noastre și/sau al paginilor aferente rețelelor de socializare, nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele cuprinse în C.V.-ul dumneavoastră, precum și orice alte informații relevante pe care vi le putem solicita în acest sens.

(i) ÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAȚII LEGALE:

 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii unor obligații legale care sunt în sarcina Grupului Iulius, pentru a răspunde eventualelor cereri, sesizări, reclamații sau întrebări adresate de către autoritățile și instituțiile publice sau în orice alte situații în care legea ne obligă.
 • Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de îndeplinirea obligațiilor legale aflate în sarcina noastră.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele solicitate și/sau furnizate de către autoritățile și instituțiile publice, precum și orice alte date necesare îndeplinirii unei obligații legale.

(j) APĂRAREA DREPTURILOR ȘI A INTERESELOR NOASTRE ȘI/SAU A ORICĂREI PERSOANE AFILIATE GRUPULUI IULIUS:

 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea apărării drepturilor și a intereselor noastre (cât și pe cele ale oricărei persoane afiliate Grupului Iulius) în fața instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități sau instituții publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor și/sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în cadrul negocierilor și/sau a disputelor respective.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: îndeplinirea obligațiilor legale aflate în sarcina noastră și/sau apărarea drepturilor și a intereselor noastre legitime, după caz.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele necesare în vederea îndeplinirii unei obligații legale și/sau în vederea apărării drepturilor și a intereselor noastre legitime.

(k) PRELUCRAREA DATELOR ÎN SCOPURI DETERMINATE ÎN MOD INDIVIDUAL:

 • În anumite situații, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri individual determinate, pe baza consimțământului pe care ni-l puteți acorda prin completarea de către dumneavoastră a unui document pe care vi-l punem la dispoziție.
 • În astfel de situații, temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: consimțământul dumneavoastră (de cele mai multe ori); alte temeiuri prevăzute în documentul pe care vi-l punem la dispoziție.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt cele prevăzute și/sau menționate în documentul pe care vi-l punem la dispoziție.

(l) COMUNICAREA CU DUMNEAVOASTRĂ:

 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în situațiile de mai sus precum și în orice alte situații pentru a răspunde eventualelor cereri, sesizări, reclamații sau întrebări pe care ni le puteți adresa.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de consimțământul dumneavoastră; îndeplinirea unei obilgații legale sau apărarea intereselor și a drepturilor noastre, după caz.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și orice alte informații relevante în acest sens.

3. Sursa Datelor cu Caracter Personal

 • Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot fi colectate atât de la dumneavoastră, cât și din surse externe (parteneri de afaceri, autorități și/sau instituții publice etc.)
 • În cazul în care ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane, vă rugăm să le informați în prealabil cu privire la scopul, temeiul și alte informații necesare referitoare la modul în care le prelucrați datele și să le puneți la dispoziție prezenta informare cu privire la modul în care Grupul Iulius le prelucrează date cu caracter personal și/sau să le explicați prevederile acesteia. Atunci când este cazul, vom informa persoanele respective despre modul în care le prelucrăm datele cu caracter personal.

4. Inexistenta unei obligatii de a ne furniza datele dumneavoastra cu caracter personal

 • Puteți alege să nu ne furnizați anumite tipuri de date cu caracter personal. Dacă alegeți să procedaţi astfel, acest lucru poate atrage imposibilitatea de a încheia și/sau executa anumite contracte cu dumneavoastră, poate afecta capacitatea noastră de a vă furniza serviciile solicitate, de a vă răspunde la întrebări/sesizări/solicitări ori de a vă transmite anumite comunicări și capacitatea dumneavoastră de a utiliza anumite aplicații și/sau servicii sau funcționalitățile și caracteristicile acestora. Cu toate acestea, alegerea dumneavoastră de a nu furniza astfel de date nu va avea consecințe juridice pentru dumneavoastră în cele mai multe cazuri.

5. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal variază în funcție de scopurile pentru care le prelucrăm și de categoria de date.
 • În anumite situații, perioada de prelucrare va fi indicată în documentul pe care vi-l punem la dispoziție cu ocazia colectarii datelor si/sau al acordării consimțământului dumneavoastră.
 • În toate cazurile, vom stoca datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu termenele de prescripție aplicabile și/sau cu practicile recomandate în domeniul protecției datelor.

6. Divulgarea Datelor cu Caracter Personal

 • De regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal; în anumite cazuri însă, există posibilitatea de a fi nevoiți să dezvăluim anumite date care vă privesc.
 • În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare, putem dezvălui datele dumneavoastră către companiile din cadrul Grupului Iulius, către partenerii contractuali ai Grupului Iulius, ori către alte persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră pentru Grupul Iulius. De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră către autoritățile publice centrale și/sau locale, ori către alte persoane fizice și/sau juridice atunci când există o obligație legală în acest sens ori interesul nostru legitim (de exemplu, în vederea obținerii de finanțare și a îndeplinirii obligațiilor aflate în sarcina noastră, putem transmite contractele încheiate cu dumneavoastră către băncile finanțatoare ale Grupului Iulius).
 • În vederea îndeplinirii unor scopuri individual determinate, putem dezvălui datele dumneavoastră către terți și/sau persoane indicate în documentul pe care îl completați cu ocazia acordării consimțământului dumneavoastră.
 • În contextul realizării unor tranzacții, a unor restructurări sau a altor operațiuni corporative (respectiv în temeiul intereselor noastre legitime sau al îndeplinirii unor obligații legale), este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către potențialii cumpărători, colaboratori sau consultanți ai acestora ori către autorități, după caz.
 • În toate aceste cazuri, vom depune eforturile rezonabile pentru a ne asigura că destinatarii datelor le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-au fost transmise și cu respectarea drepturilor și intereselor dumneavoastră.

7. Transferul Datelor catre State Terte sau Organizatii Internationale

 • Nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră către companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.
 • În cazul în care va interveni necesitatea transferării datelor care vă privesc către oricare din destinatarii menționați mai sus, vă vom informa în avans cu privire la acest aspect.

8. Inexistenta unui Proces Decizonal Automatizat

 • Grupul Iulius nu adoptă decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care vă privesc care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod semnificativ.

9. Drepturile Dumneavoastra

(a) DREPTUL DE ACCES înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră referitoare la prelucrarea sau nu a datelor cu caracter personal care vă privesc; în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră, aveți dreptul de a accesa datele respective precum și orice alte informații referitoare la modalitatea în care sunt prelucrate acestea.

(b) DREPTUL LA RECTIFICARE vă permite să obțineți rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, în cazul în care aceste date sunt inexacte.

(c) DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR se referă la dreptul dumneavoastră de a primi datele personale care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și la dreptul dumneavoastră de a obține transferul acestor date către un alt operator de date cu caracter personal.

(d) DREPTUL DE A FORMULA OBIECȚII este dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, exceptând cazurile în care prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unui scop legal.

(e) DREPTUL LA RESTRICȚIONARE vă permite să obțineți restricționarea în anumite cazuri a prelucrării datelor care vă privesc.

(f) DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”) înseamnă ca aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor care vă privesc în anumite cazuri (ex.: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate; vă retrageți consimțămantul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale etc.).

(g) DREPTUL LA RETRAGEREA CONSIMȚĂM NTULUI înseamnă că aveți dreptul să vă retrageți consimţământul în orice moment atunci când activitatea de prelucrare se bazează pe consimţământul dumneavoastră; cu toate acestea, revocarea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea oricărei prelucrări pe baza consimţământului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

(h) DREPTUL DE A DEPUNE PL NGERE LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE COMPETENTĂ se referă la dreptul dumneavoastră de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (www.dataprotection.ro) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

10. Datele Noastre de Contact

 • Nu ezitați să ne contactați pentru a vă răspunde oricăror cereri legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoarele date de contact:

Responsabil cu Protectia Datelor:

Nume si prenume: Iulian Gânju

Adresă de corespondentă: Municipiul Iaşi, str. Palas nr. 7A, clădirea A1, etajul 2, Judeţul Iaşi și/sau la adresa de e-mail: gdpr@iuliusmall.com

11. Modificari ale Prezentei Informari

 • În cazul în care prezenta informare va suferi modificări, acestea vor intra în vigoare de la momentul publicării noii versiuni pe website-urile noastre (în secțiunile dedicate protecției datelor cu caracter personal), iar modificările respective se vor aplica inclusiv asupra procesărilor în curs la data publicării noii versiuni.

Termeni şi condiţii de utilizare a aplicaţiei Card Partener Cluj

1.1 Cardul Partener este un program de loializare destinat exclusiv angajaţilor companiilor prezente în clădirile de birouri clasa „A” United Business Center Cluj-Napoca.

1.2 Cardul partener nu este un instrument de plată și conferă beneficiarului acestuia dreptul de a beneficia la cerere de acordarea discount-urilor la produsele și/sau serviciile precizate în lista publicată la http://iuliusmall.com/cluj/cardul-partener-ubc/ și https://unitedbusinesscenter.ro/programul-card-partener/, care au fost transmise de la retailerii parteneri publicați pe aceeași pagină de internet, sub condiția solicitării discountului și a prezentării cardului partener anterior efectuării plății serviciilor respective. Cardul Partener este utilizat în conformitate cu Regulamentul Programului Card Partener, care se găsește pe pagina www.unitedbusinesscenter.ro și în conformitate cu dispozițiile Ghidului Chiriașului United Business Center Cluj-Napoca.

1.3 În vederea aderării la Programul Card Partener, fiecare beneficiar trebuie să completeze o adeziune, unde va furniza următoarele informații: cod unic angajat (este un cod atribuit de către compania angajatoare și nu reprezintă o dată cu caracter personal, deoarece Iulius Management Center S.R.L. și Attrius Developments S.R.L nu pot identifica beneficiarul Cardului Partener în baza acestui cod atribuit de compania angajatoare, fiind un cod format din cifre și/sau litere), clădire de birouri (se aplică pentru angajații din clădirile de birouri United Business Center Cluj-Napoca), companie angajatoare, e-mail (rubrică opțională), serie card (pentru acces clădire, acces parcare, serie card reducere).

Iulius Management Center S.R.L. și Attrius Developments S.R.L nu colectează și nu prelucrează date cu caracter personal în cadrul înscrierii în Programul Card Partener și în derularea acestuia, datele obligatorii solicitate persoanelor care doresc să beneficieze de Programul Card Partener fiind codul unic al angajatului, clădirea de birouri, compania angajatoare, date care nu conduc la identificarea unei persoane fizice determinate. Adresa de e-mail este o rubrică opțională şi va fi completată de către beneficiar doar în situația când dorește să primească materiale promoționale sau comunicări comerciale din partea Iulius Management Center S.R.L. si/sau Attrius Developemnts S.R.L.

Termeni şi condiţii de utilizare a aplicaţiei Card Partener Timişoara

1.1 Cardul Partener este un program de loializare destinat exclusiv angajaţilor companiilor prezente în clădirile de birouri clasa „A” United Business Center Timişoara din ansamblul multifuncţional Iulius Town şi celor prezente în Iulius Mall Timişoara.

1.2 Cardul partener nu este un instrument de plată și conferă beneficiarului acestuia dreptul de a beneficia la cerere de acordarea discount-urilor la produsele și/sau serviciile precizate în lista publicată la paginile www.iuliustown.ro/cardpartener și/sau http://iuliusmall.com/timisoara/cardul-partener-ubc-2/ și/sau https://unitedbusinesscenter.ro/programul-card-partener/, care au fost transmise de la retailerii parteneri publicați pe aceeași pagină de internet, sub condiția solicitării discountului și a prezentării cardului partener anterior efectuării plății serviciilor respective. Cardul Partener este utilizat în conformitate cu Regulamentul Programului Card Partener, care se găsește pe pagina www.unitedbusinesscenter.ro și în conformitate cu dispozițiile Ghidului Chiriașului United Business Center Timișoara.

1.3 În vederea aderării la Programul Card Partener, fiecare beneficiar trebuie să completeze o adeziune, unde va furniza următoarele informații: cod unic angajat (este un cod atribuit de către compania angajatoare și nu reprezintă o dată cu caracter personal, deoarece ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. nu poate identifica beneficiarul Cardului Partener în baza acestui cod atribuit de compania angajatoare, fiind un cod format din cifre și/sau litere), clădire de birouri (se aplică pentru angajații din clădirile de birouri United Business Center Timişoara), companie angajatoare, e-mail (rubrică opțională), serie card (pentru acces clădire, acces parcare, serie card reducere). ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. nu colectează și nu prelucrează date cu caracter personal în cadrul înscrierii în Programul Card Partener și în derularea acestuia, datele obligatorii solicitate persoanelor care doresc să beneficieze de Programul Card Partener fiind codul unic al angajatului, clădirea de birouri, compania angajatoare, date care nu conduc la identificarea unei persoane fizice determinate. Adresa de e-mail este o rubrică opțională şi va fi completată de către beneficiar doar în situația când dorește să primească materiale promoționale sau comunicări comerciale din partea ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.

1.4 Fiecare retailer/magazin care face parte din programul Card Partener și oferă discount-uri beneficiarilor Cardului Partener este dotat de către ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. cu o tabletă personalizată Card Partener, iar pe aceasta este instalată aplicaţia ‘’Card Partener’’ descărcată din Google Play Store, Serviciu Google. Cardul Card Partener deţine un cod QR şi prin scanarea lui are rolul de autentificare a utilizatorului/beneficiarului sub forma unui cod unic de angajat, acest lucru putând fi efectuat cu ajutorul tabletei pe care este instalată aplicaţia ‘’Card Partener’’.

1.5 În aplicaţie, fiecare retailer trebuie să apese butonul “Scanează Card” şi va solicita posesorului de card să poziționeze cardul în așa fel încât camera activă să poată citi codul QR. Camera activă poate fi cea din față sau cea din spatele tabletei, în funcție de preferința retailerului.

1.6 La scanarea cardului, se verifică valabilitatea acestuia în baza de date și datele cardului vor fi afișate retailerului/vânzătorului pe ecranul tabletei. Acesta verifică valabilitatea cardului și vizualizează codul unic al angajatului, numele companiei la care lucrează posesorul, valoarea discountului şi frecvența utilizării cardului în magazine. Retailerul/vânzătorul nu vizualizează în aplicația Card Partener date cu caracter personal ale beneficiarului Cardului Partener. La scanarea Cardului Partener se poate determina în aplicaţia Card Partener locația unde se realizează scanarea respectivului card, însă această locație nu se poate corela cu identificarea locației unei persoane fizice determinate, deoarece, prin completarea adeziunii la Programul Card Partener, nu se solicită și nu se furnizează date cu caracter personal, ci datele menționate mai sus la punctul 1.3. Prin urmare, determinarea locației unde se realizează scanarea cardului nu conduce la determinarea locației unei persoane fizice determinate, neavând date cu caracter personal care să realizeze legătura între locație și o persoană fizică determinată.

Spații disponibile pentru închiriat

Vă invităm să ne contactați pentru mai multe detalii despre oferta United Business Center sau pentru a stabili o întâlnire cu unul dintre colegii noștri.

Sunt interesat